Üdvözöljük a

Szakmai vélemény tanulói juttatás emeléséről | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakmai vélemény tanulói juttatás emeléséről

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2014. március 18.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVll törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. §-ának (3) bekezdése szerint a tanulói pénzbeli juttatást a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell a „tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével”. A jogszabályban meghatározott, vizsgálandó szempontok a tanuló további eredményes és szorgalmas tanulmányi előmenetelének ösztönzése szempontjából kiemelt fontosságúak, amelyeket szükséges minden esetben szem előtt tartani.

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVll törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. §-ának (3) bekezdése szerint a tanulói pénzbeli juttatást a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével emelni kell a „tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével”. A jogszabályban meghatározott, vizsgálandó szempontok a tanuló további eredményes és szorgalmas tanulmányi előmenetelének ösztönzése szempontjából kiemelt fontosságúak, amelyeket szükséges minden esetben szem előtt tartani.

 

Az Szt. 48. §-ának g) pontjában előírt, előre meghatározandó egységes feltétel és szempontrendszer nem azt jelenti, hogy a pénzbeli juttatást kell minden esetben egységesen emelni, hanem azt, hogy a tanulószerződésben egységes módon jelenjenek meg azok a szempontok, amelyek szerint a tanuló pénzbeli juttatása – a tanulmányi előmenetele, a gyakorlaton nyújtott teljesítménye és szorgalma alapján – a későbbiekben megemelésre kerül, és amelyek minden tanulóra egyformán érvényesek.

 

Példa:

Egy gazdálkodó szervezet a tanulószerződéseiben az Szt. 48. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott, az emelés, csökkentés valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételeként és szempontrendszereként a következőt szerepelteti:

„A tanulmányi kötelezettség eredményes teljesítése esetén a tanulói juttatás 1%-kal emelkedik.”

 

A gyakorlati képző ez esetben nem jár el jogszerűen. Amennyiben ugyanis a pénzbeli juttatás a tanulók esetében egységes, amely az érintett gazdálkodó esetében 1%-os emelést jelent, azzal a gazdálkodó szervezet éppen a fent említett ösztönző szándékot hagyja figyelmen kívül. A gazdálkodó eljárása ebben az esetben nem felel meg az Szt-ben a tanulói juttatással kapcsolatban rögzített általános szakmai elveknek, továbbá a konkrét előírásoknak sem.

A gazdálkodó szándéka szerinti, egységes 1%-os emelés azért sem jogszerű, mert igen ritka, hogy az ugyanazon gazdálkodónál gyakorlati képzésben részt vevő tanulók tanulmányi előmenetele, teljesítménye és szorgalma teljesen egyforma legyen, és ezt a speciális körülményt előre meg is lehetne állapítani.

 

A fentieket figyelembe véve a gyakorlati képző akkor jár el jogszerűen, ha a pénzbeli juttatás emelésének és csökkentésének a szempontrendszerét előre állapítja meg, amely alapján később a tényleges előmenetel, teljesítmény és szorgalom alapján emeli meg tanuló juttatását.

 

 

(Forrás: Az NGM Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának 2014.február10-én kelt, NGM/1034/2/2014 iktatószámú tájékoztató jellegű állásfoglalása)