Üdvözöljük a

Pályázat: gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázat: gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására

2014. március 31.

Szakmunkástanulók gyakorlati képzését végző vállalkozások figyelmébe: a Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban címmel korábban megjelent pályázatra még április 30-áig lehet jelentkezni. 

A pályázat kódszáma: TÁMOP-2.3.4.a-13/1

 

A pályázati kiírás célja: azon mikro-, kis- és középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan fiatal szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

A pályázók köre: Olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját, valamint

  • a 800/2008/EB rendelt 1.sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek,

  • illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet l.sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklet 3. cikk /4/ bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKVnak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

 

A támogatható tevékenységek köre:

l. A gyakornokok foglalkoztatása

2.Mentori tevékenység

3.Adminisztrációs feladatok ellátása

4.A gyakornoki munkahely/ek/ kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

 

A pályázatok benyújtása: 2013. február 15- 2014. április 30-ig

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

 

Felvilágosítás, a pályázati anyagok, segédletek letöltése: pályázati felhívás, pályázati útmutató, segédletek, dokumentumok letöltése egyben.

 

Érdeklődni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 06-40-638-638 telefonszámán lehet, valamint személyesen a Budapest, Wesselényi út 20-22. sz. alatti irodájukban.