Üdvözöljük a

Pályázat Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése céljából | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázat Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése céljából

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2018. március 5.

Magyarország Kormányának pályázati felhívása a munkavállalók, a munkavállalási korú lakosság foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A pályázati felhívás kódja: GINOP-6.1.8-17.

A pályázat célja

A felhívás fő célja, hogy elsősorban a versenyszféra átlagánál alacsonyabb keresetű munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére, a saját vállalkozásaik, illetve beszállítóik és kapcsolt vállalkozások foglalkoztatásában álló munkavállalóinak (külső munkavállalók) tudásának folyamatos fejlesztésére.

További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több belső és külső munkavállaló, illetve a betöltetlen állásaikra felvehető álláskeresők, közfoglalkoztatottak és inaktívak képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek, különös tekintettel azon megyék esetében, ahol jelentős a munkaerő-tartalék.

 

A pályázók köre

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, és
 • ab) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 250 főt a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében és
 • ac) amelyek éves nettó árbevétele a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év egyikében elérte a 150 000 000 000 Ft-ot. Az ac) pont szerinti elvárás vizsgálatakor a támogatást igénylő éves nettó árbevétele mellett figyelembe vehető az igénylő partner- és/vagy kapcsolt vállalkozásainak éves nettó árbevétele. Az elvárás teljesítésének vizsgálatakor a figyelembe vehető adatok 100%-ban összesítésre kerülnek.
 • ad) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • ae) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • af) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • ag) amelyek rendelkeznek a 6.1.7.-17 Munkahelyi képzések támogatása -kis-, közepes és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. kiemelt projekt kedvezményezettje által kiadott tanúsítvánnyal a képzési terv megfelelőségéről.
 • ah) a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 

Jogi forma szerint

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Betéti társaság
 • Szociális szövetkezet
 • Takarék- és hitelszövetkezet
 • Iskolaszövetkezet
 • Agrárgazdasági szövetkezet
 • Biztosító szövetkezet
 • Egyéb szövetkezet
 • Európai részvénytársaság (SE)
 • Európai szövetkezet (SCE)
 • Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

 

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 9 000 000 000 forint

A támogatás összege: minimum 100.000.000 Ft, maximum 600.000.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 300 000 000 forint.

A támogatott pályázatok várható száma: 15-90 db

Támogatható tevékenységek:

 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
  • Képzések lebonyolítása
  • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feladatok ellátása
  • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
  • Projekt előkészítési tevékenységek
  • Képzések megvalósításának előkészítése
  • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
  • A Vállalati Képző Központok létrehozásához, működtetéséhez szükséges infrastrukturálisfejlesztések megvalósítása
  • Munkahelyi mentor alkalmazása

 

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 3. 10.00 órától május 4. 12.00 óráig van lehetőség.

 

További információ

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

 

Forrás, pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok

Pályázat Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése céljából