Üdvözöljük a

Változások az intézményi szerkezetben | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Változások az intézményi szerkezetben

Változások a szakképzőképző intézmények képzési szerkezetében

 

 

A köznevelésről szóló törvény változásával lényeges átalakulás történt az intézményrendszer keretében folyó szakképzés terén. Ezek egyik fontos eleme, hogy a 2016/17-es tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák. Az intézmények átnevezése egyben a képzési struktúra jelentős változását jelenti.

 

A jelenlegi szakközépiskola a törvény szerint szakgimnáziummá alakul, melynek szakmai érettségi végzettséget adó, és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra elkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama, majd ezt követő egy, illetve kettő, technikusi szakképesítésre felkészítő szakképzési évfolyama van.

 

A szakgimnáziumban az érettségit megelőző, 9.-12. évfolyamokat magában foglaló képzési szakaszban növekszik a szakmai képzés, és ezen belül  a gyakorlati képzés aránya, amely biztosítja, hogy a tanulók az érettségivel egy vagy több szakképesítést is szerezhessenek.

 

Az érettségit követően a technikus jellegű szakképesítést egy tanév alatt szerezhetik meg azok a tanulók, akik az adott ágazatban tettek szakmai érettségit, és kaptak ezzel együtt szakképesítést igazoló végzettséget. Azok a tanulók, akik gimnáziumban végeztek, vagy más ágazatba tartozó szakmai érettségi vizsgával rendelkeznek, a technikusi szakképesítést két év alatt szerezhetik meg.

 

A jelenlegi szakiskola a törvény szerint szakközépiskolává alakul. A szakközépiskolának öt évfolyama van. Ebből az első három (9.-11.) szakképzési évfolyam, amelyen az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés és szakmai elméleti-gyakorlati oktatás folyik, a további kettő pedig az érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.

 

A szakiskolában a 11. évfolyam végén államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.