Üdvözöljük a

Tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos fontos információk | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulók foglalkoztatásával kapcsolatos fontos információk

 

TANULÓSZERZŐDÉS

 • 4 példányos (tanuló, képzőhely, iskola, kamara), ami a tanuló és a gyakorlati képzőhely közötti szerződést jelenti -> mindegyik példányt a kamara ellenjegyzi (a megkötéstől számított 5 munkanapon belül kell megküldeni a területileg illetékes kamarának!) 2012-es évtől a NAV ellenőrzi a szakképzési hozzájárulást; különösen fontos, hogy a tanulószerződések, módosításaik és megszűntetéseik időben beérkezzenek a kamarához, ellenkező esetben nem biztosított az országos nyilvántartási rendszerrel való egyezőség
 • csak a teljes képzési időre köthető (kivétel: ha a tanuló képzőhelyet vált)
 • egy tanulónak csak egy érvényes tanulószerződése lehet
 • a 16 év alatti tanuló szerződését a gondviselővel is alá kell íratni
 • felelősségbiztosítás kötés a tanulóra (nem tanulói balesetbiztosítás) kötelező
 • a tanulószerződés megkötése előtt bevezető ellenőrzést végez a kamara

 

BEJELENTÉS, JUTTATÁS, ELSZÁMOLÁS

 • NAV-hoz történő bejelentés (tanulóként!) /19T1041-es számú nyomtatványon/
 • Kötelező havi juttatás mértékének meghatározása a 2011. évi CLXXXVII. tv. 63§ (2) alapján
 • A juttatás adómentes, de járulék köteles (tanulói juttatásból: 7% egészségbiztosítási járulék – 4% természetbeni, 3% pénzbeli – és 10 % nyugdíjjárulék ; képzőhelynek: 19,5% szociális hozzájárulási adó (2019. 07. 01-től 17,5%) a Bruttó tanulói juttatás után fizetendő)
 • Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról a 1908A nyomtatványon minden hónap 12-ig
 • A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettség mértékét a 2019-es évre vonatkozóan 480.000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján és a 340/2016 (XI. 17.) Korm. Rendeletben meghatározott gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel csökkentheti
 • Az alapcsökkentő tételen kívül 2016. január elsejétől új, un. kiegészítő csökkentő tételekkerültek bevezetésre:
  • § Beruházási kiegészítő csökkentő tétel
  • § Oktatói kiegészítő csökkentő tétel
  • § Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel
  • KATA-s egyéni vállalkozó igénybe veheti a csökkentő tételeket, KIVA-s és átalányadózó egyéni vállalkozó nem veheti igénybe a csökkentő tételeket
  • Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a havi csökkentő tétel összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített
  • Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a havi csökkentő tétel összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni
  • Táppénzre jogosultság – betegszabadság (10 nap), mértéke a mindenkor hatályos TB jogszabály szerint
  • Bérjegyzék kiállítása, kiadása a tanuló részére minden hónapban
  • A juttatás kifizetése a tárgyhót követő hó 10-ig banki átutalással kell, hogy történjen
  • A havi juttatás megilleti a tanulót az oktatási szünet alatt is
  • A sikeres félév elvégzése után a tanuló juttatását emelni kell - februárban és szeptemberben - (nincs meghatározva, hogy mennyivel, azonban a feltétel rendszert, valamint az emelés mértékét kötelező kitölteni a tanulószerződésben; több tanuló esetén minden tanulóra egységesen kell alkalmazni)
  • A 19. életév betöltéséig 35 nap, ezt követően legalább 30 nap szabadság illeti meg a tanulót az adott tanévben (ebben benne foglaltatnak az évközi szünetek – őszi, téli, tavaszi – valamint a nyári szünetből annyi, hogy ez 30 napra kiegészüljön)

 

GYAKORLATI KÉPZÉS

 • www.nive.hu weboldalról a Szakképzési dokumentumok fül alatt megtalálhatók a szakmai- és vizsga követelmények (tárgyi eszközök, oktatási berendezések)
 • másik irányadó dokumentum az iskola helyi programja, így fontos a kapcsolatfelvétel az iskolával (szünetek-, szintvizsga-, záróvizsga időpontja)
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi naplók vezetése
 • egészségügyi szakmai alkalmasság megléte
 • étkezési hozzájárulás (kedvezményes vagy természetben)
 • tisztálkodási eszköz, munkaruha (pl: szappan, kéztisztító krém, egyéni védőeszköz, védőital)
 • a gyakorlati képzési idő 18 év alatti tanulónál a napi max. 7 órát, a 18 év felettinél pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg
 • napi 4 és fél órát meghaladó képzési idő felett 30 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a tanulónak
 • jelenléti íveket és a gyakorlati képző által vezetett foglalkozási naplót (dátum; napi tevékenység; esetleges problémák, pozitívumok kiemelése; hiányzások) a NAV, az ÁSZ és a kamara ellenőrzi!

 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 • 2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről
 • 2011. évi CXC. tv. a köznevelésről
 • 2011. évi CLV. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 257/2015 Kom.rendelet. a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
 • 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskola rendszerű képzésben részt vevő tanulók juttatásairól
 • 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról
 • 2011. évi CI. tv. a felnőttképzésről
 • 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről
 • 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

 

 

Szakképzési vezető:

Grosch Andrea                                    szakkepzes.andrea@dkik.hu

 

Szakképzési tanácsadók:

Igari Erika                                             szakkepzes.erika@dkik.hu

Kelemenné Halász Melinda             szakkepzes.melinda@dkik.hu

Varga Eszter                                         szakkepzes.eszter@dkik.hu

Králik Gyula                                          szakkepzes.gyula@dkik.hu

 

 

Elérhetőségeink:

2400 Dunaújváros, Piac tér 2. (I. szolgáltató ház, I. emelet, Ipartestület)

Tel.:     06-25/501-951            06-30/755-1303          06-30/384-2725

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő:               8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Kedd:               8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Szerda:            8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Csütörtök:       8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Péntek:            8:00 – 12:00    13:00 – 13:30