Üdvözöljük a

Kötelező kamarai regisztráció | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kötelező kamarai regisztráció

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről


A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása tartalmazza a kötelező kamarai regisztrációval kapcsolatos tudnivalókat.

2012. január 1-én életbe lépett rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

  • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni tárgy év március 31-ig (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
  • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) – az agrárkamarai törvénnyel egyidejűleg – 2014. január 1-jével több helyen módosult. A változások egy része a korábban agrárkamarai törvény hatálya alá került vállalkozási tevékenységekre irányul. Változtak egyes tevékenységek kamarai besorolásai, így több esetben az érintett vállalkozások másik gazdasági kamarához kerültek át január 1-jétől. 

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül, a már működő vállalkozások pedig a hivatkozott jogszabály hatálybalépését követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-jéig voltak kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és kamarai hozzájárulást megfizetni.

 

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.

 

A kötelező kamarai regisztráció és az 5000 Ft/év összegű kamarai hozzájáruláson túlmenően lehetőség van önkéntes tagságra, amely tagdíjfizetéssel jár és további kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások igénybevételére jogosítja a csatlakozó vállalkozásokat.

 

A regisztráció két lépésből áll:

 

1. az adatlap kitöltése, cégszerű aláírása és beküldése

 

A vállalkozások online a www.kamreg.hu oldalon vagy papír alapon is elvégezhetik a regisztrációt, amit a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével teljesíthetnek.  Cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamara ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket.

 

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. A választhatóan megadható adatok kitöltése azért fontos a kamara számára, mert a vállalkozásokról rendelkezésre álló adatok alapján szolgáltatásait, információit célzottan tudja eljuttatni az egyes vállalkozás csoportok részére.

 

Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

 

A területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálati irodái elérhetőségéről és nyitva tartásáról a kamarai honlapokon tájékozódhat www.dkik.hu

 

Online regisztráció a vállalkozások számára, ezt itt tudja elérni!

 

2. az 5000 forintos kamarai hozzájárulás befizetése a tárgyév március 31-ig.

 

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített 10918001-00000044-39120009 (Uni Credit) sz. bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is, sajnos „sárga postai csekken” a hozzájárulásokat nem áll módunkban fogadni.

 

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról elérhető.

 

Amennyiben további kérdése van, hívjon 25/ 502-060 vagy 25/502-061 telefonszámon, illetve írjon a dkik@dkik.hu e-mail címre.

 

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.