Üdvözöljük a

A városi kamara pályaorientációs tevékenysége | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A városi kamara pályaorientációs tevékenysége

 

Szakmai együttműködés szervezése

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (a többi területi kamarához hasonlóan) a Nemzetgazdasági Minisztérium által finanszírozott szerződés keretében végez pályaorientációs tevékenységet. Tevékenységünk során fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk az adott területen tevékenykedő szervezeteket együttműködőként, rajtuk keresztül pedig azok legszélesebb tapasztalattal, szaktudással rendelkező szakembereit. Így növelni tudjuk a pályaorientációs tevékenység intenzitását, eredményességét, és még jobban segíteni tudjuk a helyi igényekhez igazodó jellegét. A városi kamara centrális, közvetítő, koordináló szerepet vállal a területen tevékenykedő, pályaorientációban érdekelt szereplők között.

 

Segítség az önmegismerésben: Tájoló nap

Az önismeret fejlődését, illetve az egyes szakmai területekhez való viszony, érdeklődés kipróbálását szolgálja a Tájoló nap program, hazai bevezetésének támogatását felvállalta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ebben a folyamatban részt vesznek a területi kamarák, így a dunaújvárosi is. Városunkban a kamara felvállalta, hogy lehetőleg minden általános iskolába eljuttatja a pályaorientációt segítő programot. Hat témacsoportban, forgószínpadszerűen, hatórás program keretében kb. egy osztálynyi résztvevő fiatal kap elméleti, gyakorlati és csoportos feladatokat. A programot megelőzően, illetve közben is számos kérdőív készül, melyet külső megfigyelők és a tanuló is több esetben, formában kitölt. A keletkezett nagy mennyiségű adatot számítógépen összesítve több diagramból és szöveges elemzésből álló eredményösszegzést kapnak a résztvevők egy személyes beszélgetés során.

 

Tájékoztató előadások, rendezvények, üzemlátogatások

Előadásokat tartunk saját és más szervezetek rendezvényein, osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken. A különböző szakmák, azok oktatásának, munkakörnyezetének, a vállalkozásoknál zajló tevékenységeknek a megismertetése érdekében rendszeresen szervezünk üzem- és tanműhelylátogatásokat.

 

Honlap, kiadványok, cikkek, kérdőíves felmérések

Kamaránk honlapján számos, a pályaorientációval kapcsolatos információ megtalálható, és rendszeresen adunk ki ilyen jellegű kiadványokat. A helyi médiában is rendszeresen jelennek meg a témába tartozó cikkeink, tudósításaink. Ezek közül ki kell emelnünk a Dunaújvárosi Hírlapban megjelenő Gazdasági Tükör című mellékletünket, melyben gyakran olvasható e területet érintő írás. A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézettel (GVI) együttműködve minden évben felmérést készítünk a hetedikes tanulók továbbtanulás és szakmaválasztás iránti érdeklődéséről, melynek eredményeiről szintén szoktunk összegzést adni, a teljes tanulmány honlapunkról minden évben letölthető.

 

Szakma Sztár Fesztivál

Az országos szakmai versenyek szervezésében kamaránk is évről évre szerepet kap, ennek részeként az országos döntőre, a Szakma Sztár Fesztiválra minden évben több busszal viszünk pályaválasztás előtt álló diákokat, számukra a helyszínen részletes „tárlatvezetést” biztosítunk.

 

Személyes tanácsadás

Amennyiben a kiadványunk elolvasása, a felkínált tájékozódási lehetőségek ellenére kérdései vannak az Ön, illetve a gyermeke, hozzátartozója számára megfelelő pályairány, az ahhoz illeszkedő iskola, képzés kiválasztásában, kérjük, keresse fel pályaorientációs tanácsadónkat a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránál!